Adsense-top

150 висши управленци със заплати над 10 000 лева...

150 висши управленци със заплати над 10 000 лева...
Управителят на БНБ взема 16 849 лева, а шефът на КФН - 13 146 лева заплата.
В държавата има поне 150 висши управленци, чието възнаграждение е равно и дори по-високо от това на министър-председателя.
А на някои от тях – дори от заплатата на президента.
Проучване на “24 часа”, което може и да е непълно, показа, че такива високи заплати се получават и в много регулаторни органи.
По-високи са заплатите например на конституционните съдии, а председателят им получава месечно възнаграждение, равно на средноаритметичното месечно възнаграждение на президента на републиката и на председателя на Народното събрание.
Т.е. в момента той се разписва срещу около 6000 лв. месечно.
Това е обаче минимумът, в който не влизат класовете за прослужено време.

No comments:

Post a Comment