Пак сме "първенци"! Над 40% спад в инвестициите у нас за година!

Пак сме "първенци"! Над 40% спад в инвестициите у нас за година!
БНБ опроверга министъра на икономиката – Емил Караниколов, в твърденията му, че има скок в инвестициите в България. По данни на основната финансова институция само за година преките инвестиции у нас с с 40,9% по-ниски.
Цифрите са цитирани от вестник „Банкер“.
По предварителни данни на БНБ нетният поток на преките инвестиции в страната за януари – ноември 2018 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, възлиза на 795.4 млн. евро (1.4% от БВП3), като е по-малък с 549.7 млн. евро (40.9%) спрямо този за януари – ноември 2017 г. (1345 млн. евро, 2.6% от БВП).
През ноември 2018 г. той е отрицателен – 21.9 млн. евро, при 274.1 млн. евро за ноември 2017 година, пише още Банкеръ.
Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 7.1 млн. евро, при 18.7 млн. евро за януари – ноември 2017 г.
По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия (3.4 млн. евро), Украйна (0.8 млн. евро) и Германия (0.8 млн. евро). По предварителни данни, нетният поток по подстатия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителен и възлиза на 192.9 млн. евро, при положителна стойност от 95.9 млн. евро за януари – ноември 2017 г.
Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари – ноември 2018 г. са от Холандия (767.1 млн. евро), Германия (122 млн. евро) и Белгия (67.9 млн. евро).
Припомняме, че в края на м.г. премиерът Бойко Борисов излъга в Шоуто на Слави, че външният дълг е намалял драстично. Превъзходното състояние на държавата според него било една от причините опозицията да иска оставката на кабинета. Данните от БНБ категорично опровергаха това твърдение.

Източник: bulbg.blogspot.com

No comments:

Post a Comment