Adsense-top

Страните приемащи български икономически мuгрантu трябва да плащат на България! Техните данъци - в нашия бюджет!

Страните приемащи български икономически мигранти трябва да плащат на България!
Българите създават национален доход за тези страни и съдействат за развитието на икономиката им.
Данъците, удържани върху доходите на българите там, трябва да бъдат превеждани в бюджета на Република България!
НАСТОЯВАМ!

Мадлен Кирчева
Фейсбук

No comments:

Post a Comment