Adsense-top

8-мо чудо на света - Бойко построи "детелина" с 2 кръгови...

Антропоморфната полудетелина, с прилежащите и два броя кръгови, вярно е изпълнена от Герб, но казват, че пък е по проект на Ода Жон.
За нас остава да се наслаждаваме и да чакаме матката.
Ще я градят за 18 месеца, но в другия мандат!

Христо Христов
Фейсбук

No comments:

Post a Comment