Adsense-top

Защо в българските училища има чужди държавни символи?

Въпросът, разбира се, е риторичен.
България е американска колония и в нея все по-често американските символи и официалният език на САЩ, английският, придобиват почти официален статут.
Замисляли ли сте се защо например на всички държавни институции стоят табели, които освен на български, са и на английски?
Замисляли ли сте се защо на личните ни карти, които са само за вътрешна употреба и на територията на Европейския съюз, пише също така и на английски, при условие, че българският език е официален на територията на ЕС?
Замисляли ли сте се, че вече почти не остана училище или културна институция, където да не присъстват символите на американската фондация „Америка за България“, пряко издържана от американското правителство?
Подобни табели има в Софийския университет, Великотърновския университет, Пловдивския университет.
Впрочем, като казах университет, да не забравя да отбележа, че в България има и Американски университет, което всички ние приемаме вече за съвсем нормално. Само че за да си представите колко е нормално си представете как в Кърджали се открива Турски университет, а във Видин примерно Румънски университет. Още ли ви се струва нормално?
Не случайно основната атака на колонизаторите е насочена срещу училищата – там се подготвят и възпитават бъдещите български поколения. Ако обърнете внимание на учебните заведения, които са най-щедро подпомагани от чуждата фондация, ще видите, че те са основно две категории – или т.нар. елитни училища, или т.нар. цигански училища. В първите на малките българчета им се внушава от най-ранна възраст да продължат обучението си в САЩ, а във вторите се подготвят цигани със самочувствие на бъдещи стопани на държавата ни. В първия случай умните българчета са възпитавани така, че да емигрират и да се асимилират в американската среда без никакви проблеми, а във втория случай се подготвят хора, които да асимилират останалите тук българи в бъдещата вече небългарска държава.
Такава е ситуацията в нашата държава, т.е. колония, вече точно 30 години. Дошло е време, в което ние българите, които все още не сме се отказали да се борим за свободата и независимостта на България, да направим своя избор. Или поемаме на плещите си тежката отговорност за бъдещето на Родината и в името на своите деца се включваме в борбата за освобождението на поробеното Отечество, или дезертираме и България умира. Или по-скоро ще бъде доубита. Това е положението.

Фейсбук

No comments:

Post a Comment