Adsense-top

На днешната дата: Открит е Нефтохимическият комбинат в Плевен, от Тодор Живков, който строеше...

На 25 март 1971 г. е открит Нефтохимическият комбинат край Плевен.
Началото на самото изграждане на новите мощности за преработка на нефт е дадено през 1968.
С откриването на завода започва и внедряването на съвременни технологии за производство на висококачествени масла, пътни и строителни битуми, твърди парафини, церезин и др.
Откриването е лично от Тодор Живков, а се осигурява работа на хиляди хора.
Демократ-реститутите го разсипаха, заедно с всичко друго.

No comments:

Post a Comment