Adsense-top

Джeндъp фондация получи правото да записва всички разговори с деца по държавната линия за оплаквания и подпомагане!

Приятели, ако искате да видите "истанбулския модел" в действие, ето, вижте го.
Държавната агенция за закрила на детето, която ще събира информация за всички деца в България, е направила националната телефонна линия за деца (НТЛД) с телефонен номер 116 111.
Така. Какво прави тази телефонна линия?
Тази телефонна линия "предлага информиране, консултиране и помощ на деца във връзка с широк спектър от проблеми."
Откъде знаем това? От брошура на Фондация "Анимус".
Защо го знаем от брошура на Фондация "Анимус"?
Защото Фондация "Анимус" управлява "понастоящем" тази национална телефонна линия за деца.
Защо така?
Защото Фондация "Анимус" е спечелила конкурс по ЗОП!
И сега Фондация "Анимус" има пълен достъп до всеки разговор на всяко дете, което се обажда на този номер да потърси защита!
Държавната агенция за закрила на детето е преотдала тази телефонна линия на една неправителствена организация в лицето на Фондация "Анимус", яростен апологет на Истанбулската конвенция!
Знаете ли какво е това?
Това е модел на легално пренасочване на обществени средства към неправителствени организации - разбира се, от кръга на Сорос у нас.
Това е легално преотдаване - аутсорсване, нали, на старобългарски казано - на отговорности и права от страна на държавната администрация към "истанбулски" неправителствени организации.
Това е Червената шапчица да се обади на Кумчо Вълчо, та той да я закриля!
Няма какво повече да се добави!
Държавната агенция за закрила на детето, кой ще закриля децата ни от вас?!
Как не ви е срам!!!
Закривай!!!!

Александър Урумов, Фейсбук

No comments:

Post a Comment