Adsense-top

Всеки, който ви говори за “Евроатлантически ценности“ е некомпетентен или абсолютен мошеник!

«Терминът „Евроатлантически ценности“ не съществува в класацията на юридическите термини на ООН.
За първи път терминът „Евроатлантически ценности“ е употребен в първоначалната чернова на учредителния акт на Северно атлантическия военен пакт и гласи:
„Под формата на евроатлантически ценности ще се обяснява, заемането на територията чрез военна сила и военни действия на страни, които не са членки на този пакт.“
Тоест – войната ще бъде оправдавана с този термин.
Или още казано – заличаване на културния код на страните приобщени към този пакт.»

Димитър Недков

No comments:

Post a Comment