Законът безапелационно ясен: Премиерът не може да бъде шеф на предизборен щаб! Цацаров се прави на луд и още не Го е арестувал!

Бившият вътрешен министър Богомил Бонев публикува този кратък откъс от действащия закон за администрацията.
Съвсем очевидно, Бойко Борисов е в нарушение.
Следователно, необходим е арест и затвор най-сетне за този толкова пъти измъкващ се мошеник.
Ето го сега - черно на бяло...

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА
Чл. 19
(7) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г.) Министър-председателят, заместник министър-председателите, министрите, заместник-министрите, посочените в ал. 4 еднолични органи и техните заместници и членове на колегиални органи, областните управители и заместник областните управители не могат да:
5. (нова - ДВ, бр. 17 от 2013 г.) бъдат ръководители на предизборен щаб на партия, коалиция от партии или инициативен комитет;

No comments:

Post a Comment