Adsense-top

Докато Бойко обикаля да се снима с електората, хората му в София вдигнаха всички цени...

Докато Бойко обикаля да се снима с щастливи избиратели и избирателки, хората му в София раздуха всички цени.
Ето сега - и на водата дойде ред.
Покачването на цената на водата е неизбежно, но важно с какви темпове се прави и как ще бъдат защитени социално слабите и работещите в сектора.
Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров, при откриването на дискусия на тема "За устойчиво развитие на ВиК сектора и достойни работни заплати на работниците и служителите".
,,Днес обсъждаме състоянието на ВиК сектора, неговото финансово и кадрово обезпечаване, както и бъдещето на инфраструктурата и инвестициите в мрежата, посочи Димитров.
Нужен е нов специален закон за ВиК услугите, който да отчита нейните специфики и неотменимостта на задължението за доставка на вода за всеки граждани на България и да гарантира публичния характер на сектора'', посочи Пламен Димитров.
По думите му ВиК секторът е най-регулирания сектор в България, по-регулиран от банковия сектор.
,,В сектора има възможности за допълните приходи, които не минават задължително през цената на водата'', каза президентът на КНСБ.
Според Пламен Димитров в плановете за бюджета за следващата година може да бъдат предвидени ваучери за водни помощи.
,,На човек му трябват най-малко 50-100 литра на ден, тоест до 3 куб.м на месец. Ако допуснем, че 500 хиляди домакинства се нуждаят от водни помощи, в държавния бюджет могат да се заложат 50 млн. лева за подпомагане на нуждаещите се'', заяви Димитров.
,,Нашето основно искане е 15 процента годишно увеличение заплатите в сектора. През последните години заплатите в страната растяха с темпове от 8 - 11 процента годишно, докато тези при ВиК услугите два - три пъти по-малко и затова доходите на хората там са изостанали. За тези увеличения ще са нужди още 25 - 27 млн. лева годишно'', обясни той.
Дискусията е навременна, защото основен проблем на сектора е заплащането на ВиК операторите. Към момента КЕВР е одобрила бизнес плановете на 27 ВиК дружества, които обслужват 77 процента на населението на страната, добави председателят на КЕВР Иван Иванов.
,,Има области в страната, където цената на водата постига социалната поносимост и трябва да се търси друг механизъм за повишаване на заплатите. Нужно е допълнително държавно финансиране в сектора с около 50 млн. лева годишно, така че заплатите на служилите на водните оператори да се повишат, без да се вдига цената на водата за населението. Възможно е разделяне на КЕВР на енергиен и на воден регулатор, но това може да направи Народното събрание'', коментира Иван Иванов.

No comments:

Post a Comment