Adsense-top

КПКОНПИ прекрати проверка на Габриел. Евродепутат не било "публична длъжност"... Младши експерт с 500 лв. обаче се гони до "дупка"

Комисията за противодействие на корупцията и незаконно придобито имущество е прекратила производството по сигнал против Мария Габриел, съобщи БТА.
В сигнала на гражданско сдружение "Боец" се твърди, че Мария Габриел е ползвала под наем общинско жилище, като месечната наемна цена на жилището е била в размер на 400,00 лева.
Договорът е сключен през октомври 2010 г., когато Мария Габриел е била вече евродепутат с 30 000 лв. месечен доход.
Апартаментът е собственост на общинското дружество "Заводпроект". Според твърденията, цената на наемите през този период в съответния квартал била в диапазона между 1400-1600 лв. Към сигнала са били приложени и медийни публикации.
При проверката си КПКОНПИ е установила, че членовете на Европейския парламент не са лица, заемащи публична длъжност по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
"От това следва, че в периода на действие на договора за наем от 01.10.2010эг. до 31.08.2012 г., Мария Габриел не е заемала публична длъжност, по смисъла на закона.
Липсата на тази предпоставка - субект, или лице, заемащо публична длъжност, срещу което да се проведе административното производство, се явява пречка за разглеждане на постъпилия сигнал и е основание за прекратяване на настоящото производство" се казва в решението на КПКОНПИ.
В същото време КПКОНПИ тероризира цялата дребна държавна администрация. Практически всеки служител е длъжен да се отчита, дори току що постъпил "младши експерт" с 500 лв. заплата.
Та дори и съпрузите на дребните служители трябва да снасят информация.

No comments:

Post a Comment