Adsense-top

Американец измери облъчването от 4G и 5G - хиляди пъти увеличение... Ще ни избият...

Американец измери облъчването от 4G и 5G - хиляди пъти увеличение... Ще ни избият...
ТОВА СА АНТЕНИТЕ GSM ПО БЛОКОВЕТЕ НИ !!!
ИЗЛОЖЕНИ СМЕ НА ПОСТОЯННА РАДИАЦИЯ !!!

Христо Генчев
Фейсбук

Видео:

No comments:

Post a Comment