Adsense-top

Нова схема за запознанства - от НАП сортирате заплатата и набора на човека и го намирате във фейсбук

Нова схема за запознанства:
Сваляте csv-то на НАП. Сортирате 2-ра колона - нетна заплата и търсите в съседната колона набора,
който ви интересува.
После намирате по имена човека във ФБ и за любовта пречки няма! ?

От фейсбук

No comments:

Post a Comment