Adsense-top

Мощната пропаганда за "високата средна работна заплата" у нас...

Иван Бакалов, Фейсбук:
Понеже тия дни върви мощна пропаганда как никога не сме били по-добре, и как средната заплата станала не знам колко си, само да припомня какво е средна заплата.
Най-ясен е примерът с депутатите.
240 депутати с близо 3600 лв. основна заплата, плюс 1000 българи с 510 лв. минимална заплата, общо имат средна заплата 1100 лева.
В добавка - според Евростат в България съотношението между доходите на най-богатите 20% към най-бедните 20% е 8,2 към 1, най-голямото в ЕС.
Средно за ЕС е 3,7 към 1.
И по индекса Джини сме на дъното на ЕС. Впрочем по тия показатели въобще не сме в ЕС, а някъде в Азия и Африка.
Няма какво да се хвалим.

No comments:

Post a Comment