Adsense-top

Как в Канада заплатите да не са $4000, а у нас - $400, като присвояват 98% от нашето злато...

На 10 септември Касационният съд на Монголия анулира концесията за златодобив на канадската компания "Сентераголд Монголия".
Това е най-големият производител (крадец) на злато в Централна Азия и прогонването му като краставо куче и показателно как се мисли и действа смело.
Жалбата дойде от неправителствена организация за опазване на културното наследство на Монголия.
В България Бойко даде златото ни на 2%, и дава щедро и нови находища.
В Канада, благодарение на нашето злато заплатите са по 4000 долара, а у нас - по 400.

ТН

No comments:

Post a Comment