Adsense-top

До къде стигнахме: Полиция пази синдикати от протести на трудещи се (мед.сестри)... Бойколандия на н-та степен :)

Онагледявам как точно синдикатите защитават вашите права.
Или е обратното?
Снимката е от вчера от протеста на Медицинските специалисти в София!
Централата на КНСБ!!!!

Донка Джендова
Фейсбук

No comments:

Post a Comment