Adsense-top

UK въвежда руската образователна система, тип Макаренко... зарязва Итън, колежи и всякакви наркотични идиотщини

Обединеното кралство завършва изцяло прехода към „съветската“ образователна система.
Министърът на образованието на Англия Джъстин Грининг заяви, че всички британски гимназии, след най-престижните и модерни образователни институции на страната, най-накрая са преминали към образователната система на СССР.
Британците оценяват всички предимства на съветската система през 80-те години на миналия век, когато започва постепенният процес на падането на Желязната завеса.
Сега всички британски деца се учат според блестящите учебници на Розентал, Ландау и Колмогоров.

Иван Тодоров
Фейсбук

No comments:

Post a Comment