Adsense-top

Ремонтът на Партийния дом ще струва 20 млн. лв. Плащаме го ние!

На 1 ноември Народното събрание е пуснало обществена поръчка за извършване на ремонт на сградата на Партийния дом, в който би трябвало да се преместят заседанията на депутатите от другата година. 
Прогнозната стойност на проекта е 18 894 000 лв. без ДДС, което прави малко над 22 милиона лева с ДДС. 
Това е втори опит за провеждането на поръчката, след като предишната се провали - заради неотговарящи на критериите оферти. 
Конкретната поръчка е с наименование "Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР (строително-монтажни работи, бел.ред.) и упражняване на авторски надзор на обект: Реконструкция на електрически, ОВК инсталации и СМР по фасади и покрив на сграда на НС, София, Кн. Александър I, №1." 
Крайният срок за подаване на офертите е на 17 демекври на тази година, а максималното време, в което изпълнителят трябва да направи реконструкцията е 750 дни. 
Прави впечатление, че срокът, както и парите, са леко увеличени сравнение с първата обществена поръчка. 
Критериите за оценка са очаквани - техническото предложение, което ще има тежест от 40% и 60% за ценовата оферта. 
Проектът ще се финансива от републиканския бюджет.
Парламентът с нова зала преди следващите избори (СНИМКИ)
Идеята за преместването на депутатите от сградата на Народното събрание в тази на бившия партиен дом е вече на над 20 години. 
Основната причина за това е, че се смята, че така администрацията и депутатите ще бъдат събрани на едно място, което би трябвало да улесни доста работата им .
Началото на същинската реконструкция беше дадено през 2016 г., когато започна ремонтът на новата пленарна зала с име "Света София". 
Консорциумът, който спечели конкурса" - "НС Груп", обаче не завърши проекта в срок - средата на 2018 година. 
Така дейностите по ремонта продължават. 
Очаква се залата да бъде готова около средата на 2020 година.
Малко по-късно беше пусната нова обществена поръчка - този път за електрически, климатични вентилационни системи. 
Тя обаче се провали, защото никой от кандидатите не можа да предостави адекватна ценова и техническа оферта. 
Затова вероятно в момента тези условия облекчение, като съответно ценовата оферта е повишена с 4 млн. лв., а срокът за изпълнение с допълнителни 300 дни. 
Къде грее петолъчката от бившия партиен дом?
Новите срокове обаче показват, че надеждите, че депутатите ще се преместят в новата си сграда през лятото на 2020 година по-скоро няма да се усъществят. Ако приемем, че изпълнителят бъде избран веднага и не последват обжалвания на процедурата от другите играчи в търга, то той може да започне в началото на следващата година. 
Така излиза, че най-рано преместването може да се случи през 2021 година при оптимална бързина на строителството. 

Източник: Клуб Z

No comments:

Post a Comment