Adsense-top

Нова джендъpcka атака - ВКС ще издава "тълкувателно решение" за "смяната на noлa"...

"Заветът"  от Добри Божилов
Трима върховни съдии са предложили на Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) да се постанови тълкувателно решение по въпроса: допустимо ли е и при какви условия да бъде допусната юридическата промяна на пола (в т.ч. промяна на имената, ЕГН, акт за раждане) при установена транссексуалност.
Предложението е във връзка с противоречивата практика по подобни дела и развитията по едно такова дело. 
Решението ще определи бъдещата практика на съда за допустимост и дали ако е допустима е достатъчна хормоналната терапия с необратими промени, в т.ч. и на вторичните полови белези, или е нужно преминаване през операция за смяна на пола.
До момента, по информация на медиите, в над 90% от случаите от 2001 г. насам, решенията на съдилищата са били в полза на юридическата промяна на пола на транссексуалните лица, като в някои случаи не е поставено изискване за оперативна промяна на пола.   ​
​Политики насочени към улесняване смяната на пола ще засегнат най-много децата и жените. От най-ранна възраст те ще бъдат насърчавани да поставят под въпрос своята полова идентичност, да се замислят дали наистина са момчета или момичета, за да им се "помогне" навреме с хормонална терапия.
В Англия броят на децата, които искат да променят пола си и се подлагат на хормонална терапия през последното десетилетие е нараснал с 4500 процента. От 40 деца през 2009-2010 на 1,806 през 2017-2018. От 3-годишна възраст те са поощрявани да се замислят върху това.
Германия, преди броени дни, забрани със закон терапията на непълнолетни, които се борят с нежелана хомосексуална ориентация. Наказанието е 1 година затвор.
Ако решението е в полза на юридическата промяна на пола биологични мъже и момчета у нас, в качеството си на “транссексуални" жени, ще могат да се състезават и да печелят срещу жени в редица спортове. Те ще могат да използват обществените тоалетни, бани и съблекални за жени, в т.ч. в детски градини и училища. С това насилието и злоупотребата спрямо деца и жени ще нарасне значително. Подобно решение ще отвари врата и за еднополовите бракове. Раждаемостта ще намалее още повече. Легализирането на подобни практики допринася значително за тяхното  разрастване. Виждаме редица примери за това в други страни*.
Същевременно изследванията показват, че много малка част от децата, които се идентифицират с пол различен от биологичния си, продължават да го правят през юношеството или по-късно. С нарастването на транссексуалността значително са нарастнали и случаите на транссексуални, които са се върнали към пола си по рождение.
В посоченото твърдение от вещите лица по делото, дало повод на съдиите за искане на тълкувателно решение, а именно че “транссексуалността не подлежи на медикаментозно и психотерапевтично повлияване и като състояние е необратима” не отговаря на реалността, предвид множеството случаи на транссексуални, преминали към пола си по рождение и научните изследвания по темата.
Ключово важно, при зачитане правата на отделната личност, е Гражданската колегия към ВКС, да се съобрази с Конституцията на България и постановеното в решението на Конституционния съд, във връзка с Истанбулската конвенция**, по отношение определянето на пола, както и с последствията от едно такова решение за бъдещето на страната ни.

източник: Асоциация общество и ценности

No comments:

Post a Comment