Adsense-top

Кабинетът дава 130 бона, за да учи администрацията как да говори по телефона

"Заветът"  от Добри Божилов
Поредно нагло присвояване на европейски пари готви кабинетът на Бойко Борисов, пише Narod.bg.
Далаверата лъсна от наша проверка в сайта за обществени поръчки, където Министерският съвет е пуснал обява, че дава точно 108 434,17 без ДДС, или 130 800 лева, за да учи администрацията как да говори по мобилни и стационарни телефони?!
Готвената кражба на парите е обоснована като „Подобряване използването на мобилни и стационарни телефони при предоставяне на административни услуги“.
Ето какво четем в обявата за обществената поръчка:
„Настоящата обществена поръчка се възлага във връзка с изпълнението на Проект №BG05SFOP001-2.007-0001„По-високо качество на административното обслужване чрез въвеждане на по-високи стандарти и подобряване на системата за обратна връзка от потребителите”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.
Общата цел на проекта е подобряване на управлението на качеството на административното обслужване в съответствие с преминаването към комплексно административно обслужване.
Прогнозна стойност (без ДДС)
BGN 108 434,17
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Краен срок за подаване:
10 юли 2020 (пет), 23:59
https://app.eop.bg/today/65194
Това ако не е чиста далавера за някоя приближена до Бойко фирма, здраве му кажи…

Народ БГ
narod.bg

No comments:

Post a Comment