Това е доцент в СУ, и виден политолог за ГЕРБ...

"Заветът"  от Добри Божилов
Доц. д-р Стойчо П. Стойчев е ръководител на Лабораторията за изборни системи и технологии (ЛИСТ) и преподавател по анализ на политическия риск и противодействие на организираната престъпност в катедра „Политология“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Научна област и интереси: организирана престъпност, криминални пазари, анализ на политическия риск, избори и прогнозиране
Това пише в уикипедия за човека от това видео.
И двамата сме политолози по образования, за това моля недейте да обобщавате - всички политолози не сме като този. Мерси.

Иво Божков, Фейсбук

No comments:

Post a Comment