Биографката на Борисов - назначена за ”главен експерт” на МРРБ в Брюксел... Няма корупция, няма връзки, няма "калинки" при ГЕРБ :)

Поредно назначение в държавната администрация на лице, близко до властта, но без капка опит. Бившият журналист и биограф на Бойко Бориков - Кристина Кръстева, става представител на МРРБ в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел.
Новината за това бе съобщена от сайта "Биволъ". Тя обаче е напълно публична информация в сайта на регионалното министерство.
Според обявения конкурс за длъжността "главен експерт“ представител на МРРБ в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел всички кандидати трябва да покрият изискването за минимум 4-годишен опит. Това е част от минималните изисквания към кандидатите за позицията.
Ето и какво се посочва на сайта на МРРБ:
1.1. Образование: висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър“;
1.2. Професионален опит: 4 години в областта на регионалната политика, регионалната икономика, оперативните програми и програмите за териториално сътрудничество или в областта на сътрудничествот
Поредно назначение в държавната администрация на лице, близко до властта, но без капка опит. Бившият журналист и биограф на Бойко Бориков - Кристина Кръстева, става представител на МРРБ в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел.
Новината за това бе съобщена от сайта "Биволъ". Тя обаче е напълно публична информация в сайта на регионалното министерство.
Според обявения конкурс за длъжността "главен експерт“ представител на МРРБ в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел всички кандидати трябва да покрият изискването за минимум 4-годишен опит. Това е част от минималните изисквания към кандидатите за позицията.
Ето и какво се посочва на сайта на МРРБ:
1.1. Образование: висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър“;
1.2. Професионален опит: 4 години в областта на регионалната политика, регионалната икономика, оперативните програми и програмите за териториално сътрудничество или в областта на сътрудничеството със службите на европейските институции и органите на Европейския съюз за осъществяване на политиката за регионално развитие и/или европейско териториално сътрудничество или минимален ранг за заемане на длъжността III младши;
Необходимо е било кандидатите да защитят концепция за стратегическо управление на тема „Политиката на ЕС за регионално развитие и предизвикателствата пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството в контекста на подготовката на новия програмен период. До защита се допускат концепции, оценени от комисията над “Добър” (4.00). Според публикуваната на сайта на МРРБ информация Кристина Кръстева е оценена с “Много добър” (4.50).

Източник: Фрог Нюз

"Заветът"  от Добри Божилов

No comments:

Post a Comment