Някой трябва да пълни шкафчето... Боко въвежда пари и за вода от кладенец...

"Заветът"  от Добри Божилов
Оказва се, че тихомълком, диктаторът Борисов е прокарал и фактическа национализация на всички независими водоизточници - кладенци, сонди и пр. Това е първа стъпка към забраната на ползването им, и вкарването насила в монополите, които дерат с тежки цени и снасят на Бойко.

Който направи "нерегистриран" кладенец подлежи дори на... затвор...

Мутрономиката достига невиждани висоти.

Ето съобщението от кмета на село Мусачево до гражданите, с което ги подканя да се регистрират. Онези, които наистина го направят, след това ще им измислят някакъв данък. Т.е. пак ще плащат на Боко:

ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!
ДО 27.11.2020г.-БЕЗПЛАТНО!

Министерството на околната среда и водите напомня на фирмите и на гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води(кладенци, сондажи, Герани, каптирани извори, дренажи и др.) че до 27.11.2020г . могат да регистрират водовземни съоръжения, разположени в
собствения им имот, в съответна басейнова дирекция за управление на водите.
Водовземните съоръжения, които не са регистрирани, не могат да бъдат ползвани.
Изграждането на водовземни съоръжения без разрешително, по смисъла на Закона за водите е престъпление съгласно наказателния кодекс.
При установяването на незаконни съоръжения за водовземане от подземни води след 27.11.2020 г. същите се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност за това престъпление.


Г.Н.


No comments:

Post a Comment