Adsense-top

Разбирате ли за какво ни трябва Кьовеши? Прокуратурата изкара Банов "напълно чист"! Цял народ го чу как далавери...

На 11.04.2019 г. Специализираната прокуратура отказа да образува досъдебно производство по сигнали срещу министъра на културата Боил Банов поради липса на данни за извършено престъпление, съобщават от държавното обвинение.
"Преписи от постановлението са изпратени на лицата, подали сигналите - Политическа партия „Българска социалистическа партия“, представлявана от председателя на Националния съвет Корнелия Нинова, на народния представител Елена Йончева и на Григор Здравков", допълват от прокуратурата.
Става въпрос за т.нар. сигнал "Ало, Банов съм", оповестен от Елена Йончева, внесен в прокуратурата, а после и разширен след довнасяне на документи от вицепремиера Томислав Дончев.
В края на януари червената депутатка пусна запис, на който става въпрос за опрощаване спред нея на 700 000 лв. неустойка на фирмата, ремонтираща Ларгото пред Министерския съвет. Според по-късно доуточнение на говорителя на главния прокурор Румяна Арнаудова данните биха могли да говорят за безстопанственост.
Изпълнител на ремонта на Ларгото е ДЗЗД "Антична Сердика", а водещата компания в обединението е "Пътища и мостове" ООД. Ремонтът на Ларгото бе по проект на оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", която се управлява от МРРБ.
На 7 април обаче и втора съдебна инстанция - САС, отхвърли жалбата на Министерството на културата срещу изпълнителя на ремонта заради закъснение на изпълнението. Въпросният иск бе за 754 000 лв. към изпълнителя ДЗЗД "Антична Сердика". Той не само е отхвърлен, но и министерството е осъдено да заплати 48 000 лв. съдебни разноски.
В мотивите си за отказа наблюдаващият прокурор изтъква, че е изискал документи от Министерството на културата, включително относно процедурата по Закона за обществените поръчки, сключените договори за изработка на проекта, за изпъленние, издадените актове, портоколи, писма, становища, фактури... И още документи от МРРБ, Агенцията за обществени поръчки, МВР, снети са обяснения от 47 лица, подателите на сигналите, всички участници в проекта и пр.
Всъщност става въпрос за договор между МРРБ като управителен орган на оперативна програма  "Регионално развитие" (съфинансирана от ЕС) и бенефициента Министерството на културата. Предметът е предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на "Античен културно-комуникационен комплекс "Сердика" на стойност 15 801 989,13 лв. После с 3 анекса - които визирала Корнелия Нинова в сигнала си - са изменени срокът на изпълнение, както и стойността на договора. Последната намалява на 15,293 млн. лв.
По силата на споразумение за сътрудничество пък Столичната община се задължила да изготви техническия проект и да предостави свои специалисти.
След спорове около прословутия стъклен купол, покриващ част от археологическите обекти, предмет на реставрация, се налага през 2015 г. строежът да бъде временно спрян. След преговори с авторите на проекта се наложило сключване на отделни договори с всеки един от тях, което също оправдано довело до известно забавяне.
В крайна сметка МК изплаща на строителя сумите от 10 469 394 и 1 855 762  лв. без ДДС. Платени са и общо 338 438 лв. за строителен надзор.
От управителния орган на оперативната програма са извършени проверки и са отправени препоръки - най-общо за поставяне на табели, заверени копия на документи, изготвяне на справки и др. Отказана е верификация общо на сума 878 316,28 лв.
Така по-късно след подаден сигнал АДФИ установява, че срокът за изпълнение на проекта не е спазен и е направен изводът за дължимост на неустойка. На 20 декември 2016 г. обаче Министерството на културата изпраща покана за доброволно изпълнение на ДДДЗ "Антична Сердика" и изпълнителите на обекта за 753 796,08 лв.
След отказа им да заплатят неустойка на 17 януари 2017 г. е заведена искова молба в Софийския градски съд.
Що се касае до аудиозаписа, предоставен от Елена Йончева (тя твърди, че го намерила на диск в пощенската си кутия, б.р.), за него не може да се установи от експертите дали е автентичен и дали не е бил обект на манипулация. И като такъв не може да служи "като годен източник за установяване на записаните изявления", постановява още прокурорът.

No comments:

Post a Comment