Как "социален работник" със средно образование ще оценява "родителския капацитет" на човек с висше образование?

Може ли човек със средно образование в XXI век да оценява родителския капацитет на човек с висше образование?
Източник: Наредба № РД-07-6 от 10 октомври 2012 г. за кариерно развитие на социалните работници в Агенцията за социално подпомагане

Nikolina Kirilova
Фейсбук

No comments:

Post a Comment