Това е Българо-румънската граница, на Черно море...

Това е Българо-румънската граница, на Черно море, снимана от румънска страна :)
Пламен Начев
Фейсбук
Реплики:
Karolina Ivanova ми ЕС, кво мрънкате 😁
Петър Мицов Прасе не може да прехвръкне!
Spaska Ivanova Петър Мицов Изпреварили сте ме 😄😄😄

No comments:

Post a Comment